Double Digital

Strona główna » Baza Wiedzy » Baza Wiedzy » Offboarding – jak zrobić to dobrze?

Offboarding – jak zrobić to dobrze?

Spis treści

Czym jest offboarding?

Offboarding to proces, który obejmuje wszystkie działania związane z odejściem pracownika z firmy. Jest to ważny element zarządzania zasobami ludzkimi, który ma na celu zapewnienie płynnego i profesjonalnego zakończenia współpracy z pracownikiem. Dobrze przeprowadzony offboarding jest korzystny zarówno dla pracownika, jak i dla firmy.

Dlaczego offboarding jest ważny?

 • Zachowanie profesjonalizmu dobrze przeprowadzony offboarding pokazuje, że firma działa profesjonalnie i dba o swoich pracowników do samego końca współpracy. Jest to ważne dla utrzymania pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy.
 • Ochrona danych i zabezpieczeń – podczas offboardingu istotne jest zadbanie o bezpieczeństwo danych firmowych. Należy zabezpieczyć wszelkie dostępne informacje i narzędzia, aby zapobiec potencjalnym naruszeniom bezpieczeństwa.
 • Budowanie relacji – nawet po zakończeniu współpracy, były pracownik może być ambasadorem marki firmy. Dobrze przeprowadzony proces offboardingu może przyczynić się do pozytywnego wizerunku firmy wśród byłych pracowników.
 • Ułatwienie przyszłych rekrutacji – byli pracownicy mogą stać się potencjalnymi kandydatami do powrotu do firmy w przyszłości. Profesjonalnie przeprowadzony offboarding zwiększa szanse na pozytywne relacje w przyszłości.

Kroki do skutecznego offboardingu

 

Komunikacja

 • Wczesne powiadomienie powiadomienie zespołu i współpracowników o odejściu pracownika powinno być przeprowadzone wcześnie i w sposób przemyślany. Ważne jest, aby zachować jasność i transparentność w komunikacji.
 • Indywidualna rozmowa – zorganizowanie indywidualnej rozmowy z odchodzącym pracownikiem pozwala na wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z odejściem, omówienie powodów odejścia oraz uzyskanie informacji zwrotnej na temat pracy w firmie.

Letnia promocja na SEO + ADS!

Rozpocznij współpracę do 31 lipca 2024 i odbierz dodatkowe korzyści. Wybierając usługę SEO + ADS uzyskasz aż 50% zniżki na obie usługi przez pierwsze 3 miesiące współpracy.

Odbierz 50% zniżki

przez pierwsze 3 miesiące

Skontaktuj się z nami żeby dowiedzieć się więcej!

odbiorcy (1)

Dokumentacja

 • Zakończenie formalności – zapewnienie, że wszelkie formalności związane z zakończeniem zatrudnienia są zakończone, takie jak podpisanie niezbędnych dokumentów, uregulowanie należności oraz przekazanie sprzętu firmowego.
 • Zachowanie dokumentów – dokumentowanie procesu offboardingu i przechowywanie wszelkich związanych z tym dokumentów w odpowiedni sposób jest kluczowe dla ewentualnych przyszłych potrzeb prawnych lub administracyjnych.

Przekazanie obowiązków

 • Przekazanie projektów – zapewnienie, że wszystkie projekty i obowiązki są odpowiednio przekazane innym członkom zespołu. Pracownik odchodzący powinien przygotować szczegółowe informacje dotyczące stanu bieżących projektów i obowiązków.
 • Przekazanie kontaktów – upewnienie się, że wszelkie kontakty z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi są odpowiednio przekazane nowym odpowiedzialnym osobom.

Bezpieczeństwo IT

 • Odzyskanie dostępu – odzyskanie wszelkich dostępu do systemów IT, narzędzi firmowych oraz zamknięcie kont e-mail i innych zasobów cyfrowych, które były dostępne dla odchodzącego pracownika.
 • Zabezpieczenie danych – zabezpieczenie wszelkich danych firmowych, które mogły być przechowywane na prywatnych urządzeniach pracownika, oraz upewnienie się, że nie ma ryzyka naruszenia bezpieczeństwa.

Analiza i feedback

 • Exit interview – przeprowadzenie wywiadu końcowego (exit interview) z odchodzącym pracownikiem, aby uzyskać informacje zwrotne na temat jego doświadczeń w firmie, powodów odejścia oraz sugestii dotyczących poprawy środowiska pracy.
 • Analiza wyników – analiza informacji uzyskanych podczas wywiadu końcowego i innych źródeł feedbacku w celu identyfikacji obszarów do poprawy w firmie oraz wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Podsumowanie

Skuteczny offboarding to kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi, który wpływa na wizerunek firmy, bezpieczeństwo danych oraz przyszłe relacje z byłymi pracownikami. Przemyślany i profesjonalny proces offboardingu obejmuje komunikację, dokumentację, przekazanie obowiązków, bezpieczeństwo IT oraz analizę i feedback. Dbanie o te aspekty pomaga zapewnić płynne zakończenie współpracy i budowanie pozytywnych relacji z byłymi pracownikami, co może przynieść korzyści dla firmy w przyszłości.

Więcej w Bazie Wiedzy

4.9/5 - (157 opinie)