Double Digital

Strona główna » Baza Wiedzy » Baza Wiedzy » ​Onboarding pracownika – co to jest?

​Onboarding pracownika – co to jest?

Spis treści

Czym jest onboarding?

Onboarding pracownika to proces wprowadzenia nowo zatrudnionej osoby do firmy i jej kultury organizacyjnej. Celem onboardingu jest zapewnienie, że nowy pracownik szybko i efektywnie przystosuje się do swojego stanowiska oraz zrozumie misję, wartości i cele firmy. Skuteczny onboarding jest kluczowy dla integracji pracownika, jego motywacji i długoterminowego zaangażowania.

Dlaczego onboarding jest ważny?

 • Zwiększenie efektywności – dobrze przeprowadzony onboarding pozwala nowym pracownikom szybciej zrozumieć swoje obowiązki i zadania, co zwiększa ich efektywność i produktywność od samego początku.
 • Redukcja rotacji pracowników – pracownicy, którzy przechodzą przez skuteczny proces onboardingu, są bardziej zaangażowani i zadowoleni ze swojej pracy, co zmniejsza ryzyko ich odejścia z firmy.
 • Budowanie zaangażowania – onboarding pozwala nowym pracownikom poczuć się częścią zespołu i zrozumieć, w jaki sposób ich praca przyczynia się do osiągnięcia celów firmy. To buduje ich zaangażowanie i lojalność.
 • Poprawa komunikacji – proces onboardingu jest również okazją do nawiązania relacji z innymi członkami zespołu i kluczowymi interesariuszami w firmie, co poprawia komunikację i współpracę w przyszłości.

Kluczowe etapy procesu onboardingu

 

Przygotowanie przed pierwszym dniem

 • Dokumentacja – zapewnienie, że wszystkie niezbędne dokumenty są przygotowane i gotowe do podpisania przez nowego pracownika. Obejmuje to umowy o pracę, polityki firmy i inne ważne dokumenty.
 • Przygotowanie stanowiska pracy – upewnienie się, że miejsce pracy nowego pracownika jest gotowe, w tym komputer, telefon, dostęp do niezbędnych systemów IT oraz inne narzędzia potrzebne do pracy.

Letnia promocja na SEO + ADS!

Rozpocznij współpracę do 31 lipca 2024 i odbierz dodatkowe korzyści. Wybierając usługę SEO + ADS uzyskasz aż 50% zniżki na obie usługi przez pierwsze 3 miesiące współpracy.

Odbierz 50% zniżki

przez pierwsze 3 miesiące

Skontaktuj się z nami żeby dowiedzieć się więcej!

odbiorcy (1)

Pierwszy dzień

 • Powitanie – zorganizowanie ciepłego powitania dla nowego pracownika. Może to obejmować spotkanie z zespołem, oprowadzenie po biurze oraz przedstawienie kluczowych osób w firmie.
 • Przegląd firmy – przedstawienie misji, wizji, wartości i struktury organizacyjnej firmy, aby nowy pracownik zrozumiał, w jaki sposób jego rola wpisuje się w szerszy kontekst firmy.

Pierwszy tydzień

 • Szkolenia wstępne – organizacja szkoleń wstępnych, które obejmują nie tylko techniczne aspekty pracy, ale także zasady i procedury obowiązujące w firmie. Szkolenia te mogą obejmować bezpieczeństwo pracy, polityki firmy oraz narzędzia i systemy używane w codziennej pracy.
 • Integracja z zespołem – zapewnienie nowemu pracownikowi możliwości integracji z zespołem poprzez spotkania, wspólne projekty czy nieformalne wydarzenia, takie jak lunch z zespołem.

Pierwszy miesiąc

 • Regularne spotkania – organizowanie regularnych spotkań z menedżerem, aby omówić postępy, rozwiać ewentualne wątpliwości i udzielić wsparcia w adaptacji do nowej roli.
 • Feedback i ocena – udzielanie konstruktywnego feedbacku na temat dotychczasowych osiągnięć oraz omówienie celów i oczekiwań na przyszłość.

Pierwsze trzy miesiące

 • Ocena okresowa – przeprowadzenie formalnej oceny okresowej, aby omówić dotychczasowe osiągnięcia, zidentyfikować obszary do poprawy i zaplanować dalszy rozwój pracownika w firmie.
 • Dalsze szkolenia – zapewnienie dostępu do dodatkowych szkoleń i zasobów, które pomogą nowemu pracownikowi rozwijać swoje umiejętności i lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Najlepsze praktyki w procesie onboardingu

 • Personalizacja procesu – dostosowanie procesu onboardingu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań nowego pracownika. Uwzględnienie jego doświadczeń, umiejętności i preferencji może znacząco zwiększyć skuteczność onboardingu.
 • Jasne oczekiwania – zapewnienie, że nowy pracownik ma jasno określone cele i oczekiwania od samego początku. Jasność co do roli, obowiązków i kryteriów oceny pomaga pracownikowi skupić się na osiąganiu wyników.
 • Wsparcie mentorskie – przydzielenie nowemu pracownikowi mentora lub opiekuna, który będzie go wspierał i pomagał w adaptacji do nowej roli i kultury organizacyjnej.
 • Ciągłe wsparcie – onboarding nie kończy się po pierwszym dniu czy tygodniu. Zapewnienie ciągłego wsparcia i regularnych spotkań przez pierwsze kilka miesięcy pomaga pracownikowi w pełni zintegrować się z zespołem i firmą.

Podsumowanie

Onboarding pracownika to kluczowy proces, który ma bezpośredni wpływ na efektywność, zaangażowanie i lojalność nowych pracowników. Skuteczny onboarding obejmuje staranne przygotowanie przed pierwszym dniem, ciepłe powitanie, szkolenia wstępne, integrację z zespołem oraz regularne wsparcie i feedback przez pierwsze miesiące pracy. Personalizacja procesu, jasne oczekiwania i wsparcie mentorskie to najlepsze praktyki, które pomagają nowym pracownikom szybko przystosować się do nowego środowiska i osiągnąć sukces w firmie.

Więcej w Bazie Wiedzy

4.9/5 - (157 opinie)