Test123

Polityka prywatno艣ci

Kim Jeste艣my

Niniejsza polityka prywatno艣ci zawiera informacje na temat danych osobowych, kt贸re przetwarza Double Digital Sp. z o.o. Niniejsza polityka okre艣la r贸wnie偶, co dzieje si臋 z tymi informacjami oraz jakie przys艂uguj膮 Pa艅stwu w zwi膮zku z tym prawa. Je艣li macie Pa艅stwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail kontakt@double-digital.pl lub listownie na adres Double Digital Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z jego tre艣ci膮. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Double Digital Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Double Digital Sp. z o.o. zobowi膮zuje si臋 chroni膰 dane osobowe u偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z jej strony internetowej lub kontaktuj膮cych si臋 z firm膮 w celu z艂o偶enia zapytania.

Niniejsza Polityka prywatno艣ci i korzystania z plik贸w cookie dotyczy wykorzystywania przez nasz膮 firm臋 wszelkich danych osobowych, kt贸re zbieramy od u偶ytkownik贸w za pomoc膮 nast臋puj膮cych us艂ug:

  • Strony internetowej www.double-digital.pl
  • medi贸w spo艂eczno艣ciowych, komunikator贸w lub oficjalnych tre艣ci Double Digital na innych witrynach internetowych lub aplikacjach;
  • obs艂ugi konsument贸w i klient贸w w formie infolinii telefonicznej i wiadomo艣ci sms;
  • obs艂ugi konsument贸w i klient贸w w formie wiadomo艣ci mail

W celu optymalizacji 艣wiadczenia us艂ug na rzecz u偶ytkownik贸w nasza firma gromadzi okre艣lone informacje na temat u偶ytkownik贸w.

Korzystaj膮c z danych osobowych, kt贸re przekazali nam u偶ytkownicy lub kt贸re od nich pozyskali艣my, b臋dziemy przestrzega膰 wszelkich obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w tym przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych np. og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych UE.

W przypadku korzystania z jakichkolwiek us艂ug, aktywno艣ci lub tre艣ci internetowych firmy Double Digital, uzyskiwania do nich dost臋pu lub rejestrowania si臋 w nich, firma Double Digital mo偶e otrzymywa膰 dane osobowe u偶ytkownik贸w. Mog膮 to by膰 takie dane jak: imi臋 i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego lub kom贸rkowego, p艂e膰 lub data urodzenia, a tak偶e informacje dotycz膮ce korzystania przez u偶ytkownika z us艂ug Double Digital, np. czytane lub ogl膮dane tre艣ci b膮d藕 wykonywane czynno艣ci podczas korzystania ze strony, aplikacji i innych us艂ug.

W Jaki Spos贸b Firma Double Digital Wykorzystuje Zebrane O U偶ytkownikach Informacje?

Firma Double Digital wykorzystuje dane osobowe u偶ytkownik贸w w celach realizacji dzia艂alno艣ci firmy:

  • 艣wiadczenie us艂ug, realizacja aktywno艣ci oraz dostarczanie tre艣ci internetowych, a tak偶e udzielanie odpowiedzi na pro艣by i zapytania u偶ytkownik贸w;
  • kontakt z u偶ytkownikiem w zwi膮zku z przekazanymi przez niego informacjami;
  • prowadzenie analiz i bada艅 w celu doskonalenia us艂ug oferowanych przez Double Digital;

Firma Double Digital gromadzi i wykorzystuje dane osobowe u偶ytkownik贸w w celach okre艣lonych powy偶ej, poniewa偶 posiada ku temu uzasadnione interesy gospodarcze, kt贸re jednak nie s膮 nadrz臋dne wzgl臋dem prawa u偶ytkownika do odpowiedniej ochrony danych osobowych. U偶ytkownik nie ma obowi膮zku przekazywania firmie Double Digital 偶adnych danych osobowych opisanych powy偶ej, lecz je偶eli u偶ytkownik zdecyduje si臋 odm贸wi膰 podania danych, istnieje mo偶liwo艣膰, 偶e nie b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰 z us艂ug wymienionych powy偶ej lub otrzyma膰 od Double Digital informacji, o kt贸re poprosi艂.

Kiedy Firma Double Digital Mo偶e Si臋 Kontaktowa膰 Z U偶ytkownikiem?

Firma Double Digital mo偶e si臋 kontaktowa膰 z u偶ytkownikiem w nast臋puj膮cych przypadkach:

  • w zwi膮zku z korespondencj膮 przekazan膮 przez u偶ytkownika;
  • w zwi膮zku komentarzem lub zapytaniem zg艂oszonym firmie Double Digital, np. za pomoc膮 medi贸w spo艂eczno艣ciowych, wiadomo艣ci tekstowych, wiadomo艣ci pozostawionych za pomoc膮 poczty g艂osowej lub innych komunikator贸w;
  • w celu przekazania aktualnych informacji na temat zmian polityk i praktyk firmy Double Digital.

Czy Firma Double Digital Mo偶e Komukolwiek Ujawni膰 Dane Osobowe U偶ytkownika?

Firma Double Digital mo偶e przekazywa膰 lub ujawnia膰 dane osobowe u偶ytkownika innym podmiotom je偶eli jest to niezb臋dne w celu realizacji us艂ug Double Digital lub spe艂nienia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

Firma Double Digital mo偶e r贸wnie偶 ujawnia膰 dane osobowe u偶ytkownik贸w osobom trzecim w nast臋puj膮cych przypadkach:

(i) je偶eli jest to wymagane przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa,

(ii) na potrzeby lub w zwi膮zku z post臋powaniem prawnym b膮d藕 w innych przypadkach w celu ustanowienia, wykonania lub obrony swoich praw,

(iii) na rzecz os贸b trzecich b臋d膮cych organami 艣cigania lub agencjami rz膮dowymi, kt贸re wyda艂y zgodne z prawem 偶膮danie ujawnienia danych osobowych,

(iv) w przypadku, gdy ujawnienie informacji jest niezb臋dne w celu zapobie偶enia szkodzie lub stracie finansowej b膮d藕 w zwi膮zku z prowadzonym dochodzeniem w sprawie podejrzewanej lub stwierdzonej dzia艂alno艣ci przest臋pczej, lub

(v) w przypadku sprzeda偶y lub przeniesienia przez firm臋 ca艂o艣ci lub cz臋艣ci przedsi臋biorstwa b膮d藕 aktyw贸w (w tym poprzez po艂膮czenie, reorganizacj臋, wydzielenie, rozwi膮zanie lub likwidacj臋).

Jak D艂ugo Firma Double Digital Przechowuje Dane Osobowe U偶ytkownik贸w?

Firma Double Digital b臋dzie przechowywa膰 dane osobowe u偶ytkownik贸w w systemach firmowych tak d艂ugo, jak b臋dzie to niezb臋dne dla danej aktywno艣ci, chyba 偶e obowi膮zuj膮ce przepisy prawa nakazuj膮 d艂u偶szy okres przechowywania lub na niego zezwalaj膮.

Czy Mo偶na Zobaczy膰 Lub Skasowa膰 Dane Osobowe U偶ytkownika B臋d膮ce W Posiadaniu Firmy Double Digital?

W zakresie wymaganym przez obowi膮zuj膮ce przepisy u偶ytkownik ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie. Podejmiemy wszelkie zasadne wysi艂ki, aby dostarczy膰, skorygowa膰 lub usun膮膰 dane osobowe u偶ytkownika znajduj膮ce si臋 w naszych zasobach. Prosimy o kierowanie pr贸艣b i zapyta艅 dotycz膮cych powy偶szej kwestii lub jakichkolwiek zagadnie艅 zwi膮zanych z niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci i korzystania z plik贸w cookie na adres elektroniczny e-mail kontakt@doubledigital.com.pl聽 lub listownie na adres Double Digital Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

U偶ytkownik ma r贸wnie偶 prawo za偶膮da膰, aby przetwarzane dane osobowe u偶ytkownika zosta艂y skorygowane lub usuni臋te, aby przetwarzanie danych zosta艂o ograniczone lub aby przechowywane dane osobowe zosta艂y dostarczone u偶ytkownikowi w przeno艣nym formacie. W przypadku ch臋ci om贸wienia lub skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z nasz膮 firm膮 zgodnie z informacjami podanymi powy偶ej.

Pliki Cookie W Przegl膮darce Internetowej

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w komputerze u偶ytkownika, kt贸rych celem jest gromadzenie standardowych informacji na temat logowania si臋 w Internecie oraz na temat zachowania u偶ytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Informacje te s膮 wykorzystywane w celu 艣ledzenia korzystania ze strony internetowej przez u偶ytkownika oraz do tworzenia raport贸w statystycznych na temat aktywno艣ci na stronie internetowej. Dodatkowe informacje znajduj膮 si臋 pod adresem 聽www.aboutcookie.org. U偶ytkownik mo偶e w swojej przegl膮darce zablokowa膰 pliki cookie, a wy偶ej podana strona internetowa zawiera instrukcj臋 usuwania plik贸w cookie z przegl膮darki.

Podczas ka偶dej wizyty na stronie Double Digital urz膮dzenie u偶ytkownika pobiera strony ogl膮dane przez u偶ytkownika wraz z plikiem cookie. Dzieje si臋 tak na wielu stronach internetowych, poniewa偶 pliki cookie zawieraj膮 przydatn膮 wiedz臋 dla wydawc贸w stron internetowych, na przyk艂ad informacje pozwalaj膮ce okre艣li膰, czy dane urz膮dzenie (oraz prawdopodobnie jego u偶ytkownik) odwiedza艂o wcze艣niej dan膮 stron臋. Podczas kolejnej wizyty strona sprawdza, czy na urz膮dzeniu znajduje si臋 plik cookie, kt贸ry zosta艂 tam zapisany podczas poprzedniej wizyty. Je偶eli u偶ytkownik b臋dzie kontynuowa膰 wizyt臋 na stronie bez zmiany ustawie艅, firma Double Digital uznaje, 偶e u偶ytkownik zgadza si臋 na otrzymywanie wszystkich plik贸w cookie na stronie Double Digital. U偶ytkownik mo偶e w dowolnym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w cookie.

Informacje dostarczane dzi臋ki plikom cookie umo偶liwiaj膮 firmie Double Digital poznanie profilu os贸b odwiedzaj膮cych stron臋 oraz zapewnienie u偶ytkownikom wy偶szy komfort korzystania ze strony. Firma Double Digital korzysta z takiej wiedzy w celu udoskonalania us艂ug i komunikacji dostarczanych u偶ytkownikom oraz poznania innych stron odwiedzanych przez u偶ytkownik贸w, aby lepiej pozna膰 ich zainteresowania. Nasza firma korzysta wy艂膮cznie z takich plik贸w cookie, kt贸re s膮 niezb臋dne w celu prowadzenia strony internetowej dla u偶ytkownik贸w pod warunkiem, 偶e u偶ytkownik wyrazi艂 na to zgod臋.

U偶ytkownik mo偶e skonfigurowa膰 ustawienia przegl膮darki w celu akceptacji wszystkich plik贸w cookie, odrzucenia wszystkich plik贸w cookie lub powiadamiania u偶ytkownika o zapisaniu pliku cookie. (Poniewa偶 przegl膮darki r贸偶ni膮 si臋 mi臋dzy sob膮, nale偶y skorzysta膰 z menu 鈥濸omoc鈥 danej przegl膮darki, aby dowiedzie膰 si臋, jak zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w cookie.) Aby zrezygnowa膰 z opcji 艣ledzenia przez narz臋dzie Google Analytics na wszystkich witrynach internetowych, nale偶y skorzysta膰 z adresu聽http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Profilowanie I Inne Dzia艂ania Marketingowe

Double Digital nie prowadzi profilowania Pa艅stwa danych oraz nie zbiera Pa艅stwa danych w celach 聽kontakt贸w marketingowych.

Zmiany Polityki Prywatno艣ci I Korzystania Z Plik贸w Cookie

Niniejsza Polityka prywatno艣ci i korzystania z plik贸w cookie podlega okresowej aktualizacji, a wi臋c zaleca si臋, aby u偶ytkownik zapoznawa艂 si臋 z ni膮 ka偶dorazowo podczas korzystania z witryny Double Digital lub przesy艂ania danych osobowych firmie Double Digital.

Kontakt Z Firm膮 Double Digital W Zwi膮zku Z Polityk膮 Prywatno艣ci I Korzystania Z Plik贸w Cookie / Skargi

W przypadku pyta艅 lub uwag zwi膮zanych z niniejsz膮 Polityk膮 prywatno艣ci i korzystania z plik贸w cookie prosimy o kontakt na adres elektroniczny e-mail kontakt@double-digital.pl聽 lub listownie na adres Double Digital Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Je偶eli u偶ytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki firma Double Digital post臋puje z danymi osobowymi, u偶ytkownik ma r贸wnie偶 prawo do wniesienia skargi do w艂a艣ciwego organu nadzoruj膮cego ochron臋 danych w UE.

4.3/5 - (3 opinie)