Double Digital

Strona główna » Baza Wiedzy » Baza Wiedzy » Activity Based Costing – czym jest i jakie są założenia rachunku kosztów działań?
activity based costing

Activity Based Costing – czym jest i jakie są założenia rachunku kosztów działań?

Spis treści

Rachunek kosztów działań, znany również jako Activity Based Costing (ABC), to metoda rachunkowości zarządczej, która pozwala organizacjom dokładniej określić koszty związane z poszczególnymi procesami biznesowymi. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest ABC, jakie są jego założenia i jak może ono przyczynić się do poprawy efektywności finansowej firmy.

Co to jest Activity Based Costing?

ABC to podejście do rachunkowości, które zamiast tradycyjnie przydzielania kosztów bezpośrednich i pośrednich do produktów i usług, przypisuje je do konkretnych działań. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dokładniejszego obrazu kosztów produkcji, co z kolei pozwala na podjęcie bardziej świadomych decyzji biznesowych. W tradycyjnym modelu rachunkowości koszty są często rozdzielane na produkty na podstawie prostych mierników, takich jak godziny pracy czy powierzchnia zajmowana przez dany dział. ABC natomiast przypisuje koszty bardziej precyzyjnie, na podstawie faktycznego zużycia zasobów przez poszczególne działania.

Activity Based Costing - założenia

ABC opiera się na kilku kluczowych założeniach:

 • Działania generują koszty – każda czynność wykonywana w ramach procesu produkcji wiąże się z pewnymi kosztami. Mogą to być na przykład koszty związane z zakupem surowców, wynagrodzeniu pracowników czy zużyciem energii.
 • Produkty wymagają działań – każdy produkt lub usługa wymaga wykonania określonej liczby czynności, aby mógł być dostarczony klientowi.
 • Koszty działań powinny być przypisane do produktów – koszty związane z konkretnymi czynnościami powinny być przypisywane do produktów lub usług, które te czynności wymagają.

Dzięki tym założeniom możliwe jest dokładne przypisanie kosztów do poszczególnych produktów lub usług, co z kolei pozwala na precyzyjne określenie ich rentowności.

Przykłady zastosowania Activity Based Costing

Załóżmy, że prowadzisz firmę produkującą meble. Do produkcji każdego mebla potrzebne są surowce, praca pracowników, a także energia do napędzania maszyn. W tradycyjnym podejściu do rachunkowości koszty te byłyby po prostu sumowane i dzielone przez liczbę wyprodukowanych mebli, co dawałoby średni koszt produkcji jednego mebla.

W podejściu ABC każde z tych działań – zakup surowców, praca pracowników, zużycie energii – jest traktowane jako odrębny proces, do którego przypisuje się konkretne koszty. Na przykład, jeżeli wiadomo, że na produkcję jednego mebla pracownik potrzebuje dwóch godzin, a jego wynagrodzenie wynosi 20 zł za godzinę, to do kosztu produkcji tego mebla dodaje się koszt wynagrodzenia w wysokości 40 zł. Podobnie, jeżeli wiadomo, ile energii zużywa maszyna podczas dwugodzinnej pracy, można do kosztu produkcji dodać koszt tej energii.

Dzięki temu, zamiast jednego “średniego” kosztu produkcji, otrzymujemy dokładne koszty związane z produkcją każdego mebla, co pozwala na dokładniejsze określenie ich rentowności i podjęcie odpowiednich decyzji biznesowych.

Promocja na usługi SEO & Google Ads

Rozpocznij współpracę do 30 czerwca 2024 i odbierz dodatkowe korzyści. Wybierając usługę SEO & Google Ads uzyskasz aż 50% zniżki na obie usługi przez pierwsze 3 miesiące współpracy.

Odbierz 50% zniżki

przez pierwsze 3 miesiące

Skontaktuj się z nami żeby dowiedzieć się więcej!

odbiorcy (1)

Korzyści z wdrożenia Activity Based Costing

Implementacja rachunku kosztów działań może przynieść firmie wiele korzyści, takich jak:

 • Dokładniejsze określenie kosztów – pozwala na precyzyjne przypisanie kosztów do produktów i usług, co daje lepszy obraz ich rentowności.
 • Lepsze zarządzanie zasobami – umożliwia identyfikację i eliminację nieefektywnych działań, co prowadzi do optymalizacji wykorzystania zasobów.
 • Świadome decyzje biznesowe – dostarcza dokładnych danych potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji, takich jak wprowadzenie nowych produktów, optymalizacja procesów czy eliminacja nierentownych działań.
 • Zwiększona transparentność – poprawia przejrzystość kosztów w organizacji, co może pomóc w lepszym zrozumieniu struktury kosztów i identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Jak wdrożyć Activity Based Costing w firmie?

Proces wdrożenia rachunku kosztów działań w firmie może być skomplikowany, ale zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

 1. Identyfikacja działań – zidentyfikuj wszystkie kluczowe działania w procesie produkcji lub świadczenia usług.
 2. Przypisanie kosztów do działań – określ koszty związane z każdym działaniem, uwzględniając koszty bezpośrednie i pośrednie.
 3. Określenie nośników kosztów – zidentyfikuj mierniki, które pozwolą przypisać koszty działań do konkretnych produktów lub usług.
 4. Przypisanie kosztów do produktów/usług – użyj nośników kosztów, aby przypisać koszty działań do odpowiednich produktów lub usług.
 5. Analiza wyników i optymalizacja – regularnie analizuj wyniki, aby identyfikować możliwości optymalizacji i eliminacji nieefektywności.

Podsumowanie

Activity Based Costing to podejście do rachunkowości, które pozwala na dokładne określenie kosztów związanych z produkcją poszczególnych produktów lub usług. Dzięki temu możliwe jest dokładne określenie ich rentowności i podjęcie świadomych decyzji biznesowych. Kluczowe założenia ABC to przekonanie, że działania generują koszty, produkty wymagają działań, a koszty działań powinny być przypisane do produktów. Implementacja tej metody może prowadzić do lepszego zarządzania zasobami, zwiększenia transparentności kosztów i podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Więcej w Bazie Wiedzy

4.9/5 - (157 opinie)