Double Digital

Reklama produktów leczniczych

Doba pandemii na świecie znacznie zwiększyła popyt na sprzedaż lekarstw różnej maści. Według danych zamieszczonych w internecie — Polska jest krajem przodującym pod względem ilości konsumpcji medykamentów. Jest to ogromny biznes, co za tym idzie reklama produktu leczniczego jest niezbędna.

Spis treści:

 • Reklamy produktów leczniczych — o czym musisz wiedzieć przed rozpoczęciem kampanii
 • Reklama produktu leczniczego — w jaki sposób możesz oferować swoje usługi, aby legalnie trafiły do publicznej wiadomości
 • Podział promocji produktów leczniczyc
 • Reklama leków — ograniczenia oraz zobowiązania, którym musi kierować się osoba chcąca rozpocząć promocję leczniczych środków
 • A co z charakterystyką produktu leczniczego?
 • Dane dotyczące konsumpcji produktów leczniczych
 • Reklama produktów leczniczych od strony Google Ads
 • Stosowania produktu leczniczego — leki bez recepty
 • Zatem w jaki sposób możesz reklamować medykamenty w sieci?
 • Podsumowanie
nowe logo google partner
salesmanago partner
trustedshops

Zacznij od bezpłatnej wyceny

Opisz nam swój biznes, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przygotuje rekomendowane działania.

Zacznij od bezpłatnej wyceny

Zacznij od bezpłatnej wyceny

W dzisiejszych czasach na wszystkim da się zarobić, w tym przypadku nie jest inaczej. Im więcej chętnych, tym większy popyt, a co za tym idzie — większa konkurencja, która promuje reklamy produktów leczniczych.

Konkurencja na tym rynku, jak można zauważyć — drastycznie rośnie z roku na rok. Niestety tego rodzaju biznes jest obarczony wieloma sankcjami pod względem marketingowym, na których w tym artykule zamierzamy się skupić.

Reklamy produktów leczniczych — o czym musisz wiedzieć przed rozpoczęciem kampanii?

Reklama produktów leczniczych jest dość ciężkim tematem w porównaniu do innych produktów promowanych na rynku. Dochodzą do tego liczne uregulowania prawne, a także ograniczenia, o których należy pamiętać, aby cały proces marketingu mógł przebiegać pomyślnie. 

Google kładzie ogromny nacisk na dobre rozeznanie wśród producentów prowadzących obrót produktami leczniczymi. Jest to spowodowane kompleksową ochroną pacjentów przed różnego rodzaju niestosownymi zachowaniami ze strony sprzedawców, jak również samych producentów.

Podział promocji produktów leczniczych

W tym przypadku reklamę produktów leczniczych możemy podzielić dwie najistotniejsze grupy, takie jak:

 • reklama leków zwrócona do publicznej wiadomości,

 • ukierunkowanie się na osoby posiadające wykształcenie medyczne, osób uprawnienia do wystawiania recept, w tym również do osób, które prowadzą sprzedaż medykamentów (przedstawicieli handlowych itd.).

  Wysoki współczynnik konwersji

  Niższe koszty

  Certyfikowany specjalista

  Wysoka skuteczność

  Elastyczne warunki

  Spersonalizowane raporty 

Reklama produktu leczniczego — w jaki sposób możesz oferować swoje usługi, aby legalnie trafiły do publicznej wiadomości?

Charakterystyką produktu leczniczego, a dokładniej reklamą, która taki produkt ma promować, jest informowanie i (lub) zachęcanie do stosowania produktu leczniczego.

Takiego rodzaju działania mają wspomóc liczbę konwersji, co następnie może przełożyć się np. na:

 • zwiększoną ilość sprzedaży lub konsumpcji leczniczych produktów,

 • liczby dostaw poszczególnych komponentów.

Zatem, na czym ma polegać promocja konkretnego produktu leczniczego?

W celu zwiększenia liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów powinna polegać na:

 • dostarczaniu różnego rodzaju próbek farmaceutyków, w określone uprzednio miejsca,

 • odwiedzaniu przez pacjenta osób uprawnionych do wystawiania recept, a także do osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Mamy tu na myśli kontrahentów i handlowców, którzy stricte zajmują się sprzedażą farmaceutyków,

 • finansowaniu zjazdów i konferencji naukowych dla wykwalifikowanych osób uprawnionych do wystawiania recept, w tym osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Reklama produktów medycznych

Reklama produktów medycznych

82%

Wzrost sprzedaży

95%

Ilość użytkowników

Reklama leków — ograniczenia oraz zobowiązania, którym musi podporządkować się osoba chcąca rozpocząć promocję leczniczych środków

W tym podpunkcie podamy kilka najistotniejszych kwestii dotyczących ograniczeń, a także zobowiązań, które muszą być przestrzegane przez osoby promujące medykamenty:

 • Reklamy leków nie mogą być skierowane do dzieci — ponadto nie mogą zawierać w sobie żadnych elementów, które w jakiś sposób mogłyby wzbudzić podejrzenia, że są właśnie kierowane do nich.

 • Nie mogą one wprowadzać w błąd konsumentów — każdy reklamowany produkt leczniczy powinien być przedstawiony obiektywnie. W tym także zobowiązany jest do posiadania informacji o racjonalnym stosowaniu takiego produktu.

 • Reklama nie może opierać się na obiecywaniu jakichkolwiek korzyści — mamy tu na myśli każdy ze sposobów — ani w pośredni, ani w bezpośredni. Jest to związane z wymianą za nabycie danego produktu leczniczego, w tym także dostarczenie dowodów, że doszło do jego zakupu.

Potrzebujesz konsultacji?

 • Promocja farmaceutyków nie może prowadzić do błędnej autodiagnozy — dokładniej chodzi tu o prowadzenie do błędnej autodiagnozy poprzez przytaczanie szczegółowych opisów przypadków, w tym również różnych objawów chorób.

 • Reklama leków nie może być promowana przez osoby znane publicznie — zakaz ten dotyczy osób posiadających wykształcenie medyczne (w tym także farmaceutyczne). Obowiązuje to również osoby sugerujące posiadanie takiego wykształcenia, jak również naukowców.

 • Reklama nie może powoływać się do zaleceń osób znanych publicznie (w internecie, telewizji itd.) — dotyczy to naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne i (lub) farmaceutyczne, a także do osób sugerujących posiadanie takiego wykształcenia.

 • Reklama produktu leczniczego nie może sugerować, że jest środkiem spożywczym — biorąc pod uwagę charakterystykę produktu leczniczego pod tym względem, należy również pamiętać, że nie można sugerować, iż jest on produktem kosmetycznym, a także innym produktem konsumpcyjnym. Zachęcanie do stosowania produktu leczniczego również nie jest dozwolone. 

Należy również pamiętać, że leki w reklamie nie mogą sugerować, że przyjęcie reklamowanego medykamentu jest lepsze (lub skuteczniejsze) w przypadku innej metody leczenia lub leczenia innym produktem leczniczym. Tak samo zabronione jest propagowanie, że nieprzyjmowanie produktu leczniczego (akurat tego) może źle wpłynąć na Twój stan zdrowia, nawet w przypadku, gdy nic Ci nie jest. Zachęcanie do stosowania produktu leczniczego w ww. sytuacjach jest niedozwolone. 

Więcej na ten temat możesz znaleźć w ustawie — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) oraz w kilku innych źródłach takich jak — rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327).

A co z charakterystyką produktu leczniczego?

Każda reklama promująca medykamenty powinna zawierać charakterystykę produktu leczniczego, a w tym również ostrzeżenie, które powinno być skierowane do wiadomości publicznej — co mamy przez to na myśli?

Zapewne nieraz spotkałeś się z ostrzeżeniem stosowania produktu leczniczego — “Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu” — w tym przypadku jest tak samo. Każdy produkt leczniczy promowany i wystawiany do sprzedaży powinien posiadać ww. wzmiankę, aby nie wprowadzać klienta w żaden sposób w błąd lub niewiedzę zachęcając do stosowania produktu leczniczego. 

Warto w tej sytuacji przedstawić kolejne bardzo istotne informacje dotyczące reklamy leków. Są pewne rodzaje reklam farmaceutyków, a szczególnym rodzajem, wymagającym uwagi jest reklama lekarstw obejmująca dostarczenie próbki produktu leczniczego bezpłatnie. Należy tu podkreślić, że tego rodzaju reklamy mogą być wyłącznie kierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept. Istnieje jednak kilka warunków, które muszą być przestrzegane, aby móc rozprzestrzeniać reklamę lekarstw w internecie (dla osób prowadzących obrót produktami leczniczymi i osób uprawnionych do wystawiania recept są to bardzo ważne informację):

 • osoba upoważniona do wystawiania recept wystąpiła w formie pisemnej do przedstawiciela medycznego lub przedstawiciela handlowego o dostarczenie próbki leku,

 • do każdej dostarczanej próbki do osób uprawionych do wystawiania recept, dołączona powinna być charakterystyka produktu leczniczego. Natomiast w przypadku leków dla zwierząt — dołączona jest do niej charakterystyka produktu leczniczego weterynaryjnego. Jest to bardzo istotny czynnik. Ponieważ każda z próbek produktów leczniczych musi być poparta charakterystyką produktu leczniczego weterynaryjnego (lub jakąkolwiek inną — legalną — ma prezentować produkt leczniczy obiektywnie).

 • ilość takiego samego produktu leczniczego dostarczanych jednej (i tej samej) osobie nie przekracza pięciu opakowań w ciągu jednego roku.

Więcej na temat reklamy produktów leczniczych dowiesz się w ww. ustawie. Pamiętaj, by dobrze doinformować się na ten temat, aby uniknąć niepotrzebnych problemów (ważne dla osób uprawionych do wystawiania recept).

Podsumowując — każdej reklamie produktów leczniczych towarzyszą materiały informacyjne. Warto również podkreślić, że uniknięcie porady lekarskiej nie jest celem reklamy produktów leczniczych. Dodatkowo ma to wspomóc zwalczaniu nieuczciwej konkurencji produktów leczniczych. Reklama produktów leczniczych jak sam widzisz posiada pewne ograniczenia. Reklama nie może również zachęcać do leczenia innym produktem leczniczym, niż np. został przepisany przez lekarza.

Prawo farmaceutyczne również podkreśla, że reklama produktów leczniczych nie może opierać się zachęcaniu do stosowania produktu. Podmiot odpowiedzialny za reklamę ma wyłącznie przedstawić produkt, a konsument sam ma zdecydować, czy podejmie się jego zakupu. Ponadto żadne produkty lecznicze nie mogą powodować obrażeń ludzkiego ciała ani zawierać żadnego elementu, który mógłby bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu. Dlatego tak ważne jest, aby osoba przyjmująca produkt leczniczy miała świadomość tego, z czego korzysta, a wśród osób uprawionych do wystawiania recept – jest obowiązek również poinformowania o tym.

Wejdź na wyższy poziom marketingu online produktów leczniczych z Double Digital

Dane dotyczące konsumpcji produktów leczniczych - co muszą zawierać?

Wszystkie reklamy lekarstw kierowane do wiadomości publicznej muszą zawierać (szczególnie ważne dla osób prowadzące obrót produktami leczniczymi):

 • nazwę danego produktu,

 • właściwości produktów leczniczych,

 • informacje o tym, czy dany lek może powodować działania niepożądane,

 • informacje o jego racjonalnym stosowaniu,

 • zalecanie leczenia — dawkowanie wraz ze stężeniem substancji czynnej,

 • informacje na temat substancji zawierających środki odurzające,

 • wskazania i przeciwwskazania, dotyczy to również wskazań terapeutycznych,

 • informacje, które zawierają treści odnoszących się do rodzaju substancji produktów leczniczych (np. czy dany lek zawiera substancje psychotropowe lub np. dane dotyczące jego naturalnego pochodzenia),

 • należy również określić jakiej postaci jest dany lek — np. syrop, kapsułki, tabletki, żel itp.,

 • produkt powinien wymieniać podmiot odpowiedzialny produktów leczniczych.

Reklama produktów leczniczych od strony Google Ads

Google bardzo przestrzega wszystkich przepisów związanych z opieką zdrowotną, jak również z promocją leków. Niektóre treści nie mogą być dostępne w publicznej wiadomości, natomiast inne mogą być promowane.

Jednakże, abyś mógł zacząć lokowanie produktów farmaceutycznych, wpierw będziesz zobowiązany uzyskać certyfikat Google, by następnie móc kierować działania produktu leczniczego tylko do zatwierdzonych krajów.

 • Leki bez konieczności wypisania recepty — reklamę produktu leczniczego bez recepty możesz włączyć w wielu krajach świata, w tym w Polsce.

 • Leki wyłącznie na receptę — tego rodzaju lekarstwa mogą być reklamowane tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Nowej Zelandii. Także w tym przypadku pole manewru na terenie naszego kraju jest bardzo ograniczone, a w prawdzie, to żadne. Jeżeli masz na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept produktów leczniczych, to musisz znaleźć inne, lepsze, a co najważniejsze — legalne rozwiązanie.

Chcesz zoptymalizować skuteczność w internecie?

Jakie efekty możesz uzyskać zlecając nam obsługę kampanii Google Ads?

wynik narastający google ads
 • Dopasowanie odpowiednich kanałów reklamowych
 • Wzrost sprzedaży z 75 tys. miesięcznie do 380 tys. w listopadzie
 • Uzyskaliśmy narastający wynik od stycznia do listopada
 • Rok do roku poprawiliśmy wynik sprzedażowy w grudniu (poza sezonem) trzykrotnie 
 • Zwiększyliśmy ruch na stronie o ponad 100%
 • Poprawiliśmy wartość średniego koszyka zakupowego o 18%
 • Łączna wartość sprzedaży za cały 2021 rok, to 2 568 779 PLN
nowe logo google partner
salesmanago partner
trustedshops

Zacznij od bezpłatnej wyceny

Opisz nam swój biznes, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przygotuje rekomendowane działania.

Zacznij od bezpłatnej wyceny

Zacznij od bezpłatnej wyceny

Stosowania produktu leczniczego — leki bez recepty

Na szczęście w przypadku leków bez recepty — masz możliwość ich reklamy w internecie. Warto jednak podkreślić, że pod “posiadaniem możliwości ich reklamy” kryje się mimo wszystko i tak wiele ograniczeń, za których złamanie mogą czekać Cię sowite kary, które określone są przez prawo farmaceutyczne. Dla osób prowadzących obrót produktami leczniczymi jest to bardzo ważne.

Wspomnieliśmy wcześniej o reklamach leków w Google Ads. Jest to jedno z narzędzi, dzięki któremu nabycie produktu leczniczego przez konsumenta będzie prostsze ze względu na zasięg działania tej reklamy.

Należy tu jednak podkreślić, że mimo możliwości reklamowania medykamentów, najwięcej praw z tym związanych mają producenci leków i produktów leczniczych, mimo to apteki także mają możliwość wykorzystywania takiego sposobu promocji. Również dla osób prowadzących obrót produktami leczniczymi są to cenne informacje.

Popraw skuteczność produktów leczniczych w wyszukiwarce Google

Popraw skuteczność w wyszukiwarce Google

Niestety w przypadku aptek występują pewne haczyki — mianowicie mówimy tu o zdobyciu certyfikatu Google. Po jego zdobyciu apteka będzie mieć możliwość reklamy produktów leczniczych.

Dodatkowo apteki mają prawo reklamować leki, jednakże najprościej mówiąc — Google Ads zabrania samoistnego lokowania aptek internetowych. Także, jeżeli masz na celu zwiększenie liczby odbiorców — będziesz musiał znaleźć inne rozwiązanie.

Szybki Formularz

Jaki jest Twój cel?

01

Wzrost sprzedaży produktu leczniczego

Zwiększymy Twoją sprzedaż przy aktualnym budżecie, który przeznaczasz na reklamy.

02

Więcej zapytań

Zacznij generować więcej leadów na stronie, dzięki automatyzacji i naszemu doświadczeniu.

Świadomość i zasięg produktu leczniczego

Buduj z nami rozpoznawalność marki, która przekłada się na realizację założonych KPI

03

Zadzwoń pod ten numer i porozmawiaj z ekspertem lub wyślij wiadomość

case study double digital

Zatem w jaki sposób możesz reklamować medykamenty w sieci?

Wpierw należy podkreślić, że rodzaje reklam farmaceutyków różnią się w zależności od platformy, na której mają się pojawić. Możemy wyróżnić 3 najistotniejsze formaty — stosowane najczęściej podczas promocji produktu leczniczego:

 • reklamy wizualne,

 • reklamy audiowizualne,

 • reklamy dźwiękowe.

Poszczególne ograniczenia reklamy produktu leczniczego opisaliśmy już wyżej, przez to też nie będziemy do nich wracać. Należy jednak pamiętać, że nie możesz reklamować w żaden sposób leków na receptę. Dotyczy to również zakazu wprowadzania potencjalnych nabywców produktów leczniczych w błąd.

Wzrost rentowności
90%
Jakość ruchu
79%
Rozpoznawalność marki
82%

Zamów kontakt z ekspertem - oddzwonimy w 30 minut

Warto również podkreślić, że mimo stosowania się do ww. ograniczeń reklamy produktu leczniczego, niektóre platformy mimo tego i tak nie pozwalają reklamować tego rodzaju produktów, a są to m.in.:

 • Pinterest,

 • TikTok,

 • LinkedIn.

Natomiast takie platformy jak:

 • Facebook,

 • Twitter,

 • YouTube,

 • Google,

zezwalają na lokowanie takich treści. Tutaj niestety pojawia się kolejny haczyk — w momencie, w którym dojdziesz do wniosku, że przyszedł właściwy moment na reklamę farmaceutyków w którejś z wyżej opisanych platform, wpierw będziesz musiał dokładnie prześledzić politykę każdej z nich. Niektóre z nich posiadają pewne kruczki prawne, których nie możesz pominąć, ponieważ Twoja reklama produktu leczniczego nie zostanie dopuszczona do obiegu.

Niestety nie będziemy tu podawać konkretnych informacji, ponieważ jest ich naprawdę sporo, dlatego warto, abyś wpierw dobrze się doinformował, co możesz, a czego nie możesz robić na danej platformie.

9,040

Optymalizacji miesięcznie

98%

Przedłużanych umów

+35%

Średnia poprawa skuteczności

wyszukiwarka google

Szukasz możliwości do poprawienia skuteczności?

SEO
Paweł Ambroży

Pozycjonowanie a optymalizacja SEO

Pozycjonowanie a optymalizacja SEO Zanim zaczniemy, ważne jest, aby zrozumieć, że pozycjonowanie i optymalizacja SEO, choć ściśle powiązane, to dwa różne terminy. Pozycjonowanie odnosi się

Czytaj więcej »

Do Google Ads dobierz inne usługi

Skutecznie wykorzystaj automatyzację do zwiększenia sprzedaży

Zacznij realizować skuteczne kampanie B2B

Dotrzesz do szerokiego grona w najbardziej angażującej formie.

Podsumowanie - reklama produktu leczniczego

Mamy nadzieję, że udało nam się zobrazować Ci problematykę, która kryje się za promocją leków. Miej na uwadze wszystkie zawarte tu wskazówki. Nie postępuj pochopnie, poświęć odpowiednią ilość czasu, by dowiedzieć się jak najwięcej. Dzięki temu znacznie ograniczysz późniejszy stres i dodatkowe komplikacje.

W razie jakichkolwiek pytań — jesteśmy do dyspozycji. Posiadamy ogromne grono specjalistów, którzy pomogą Ci z każdym problemem. W sprawie reklamy reklamy produktów leczniczych możesz znam zaufać.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, a także poprzez formularz, który znajdziesz na naszej stronie.

Zacznij od bezpłatnej wyceny

Opisz nam swój biznes, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przygotuje rekomendowane działania.

nowe logo google partner
salesmanago partner
trustedshops

Zacznij od bezpłatnej wyceny

Zacznij od bezpłatnej wyceny

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5/5 - (1 opinie)
Zapytaj o stronę dla swojej firmy

Uzyskaj darmową ofertę

nowe logo google partner
98% naszych kampanii generuje zysk

Uzyskaj darmową ofertę

nowe logo google partner